Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, κτλ) στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ελεγχόμενη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση τους.
Εφαρμόζουμε τις διεθνώς βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Δουλειά μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων «απλή υπόθεση» για κάθε πόλη:

  • σεβόμενοι την αισθητική
  • προστατεύοντας με κάθε τρόπο τη δημόσια υγεία
  • με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό
  • αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης