Το πρόγραμμα «ΤΗΕ GREEN CITY» αποτελεί πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), εισάγοντας μια καινοτόμο προσέγγιση στη διαδικασία ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων. Το πρόγραμμα μέσω mobile app, επιβραβεύει τους πολίτες για τα υλικά (τύπος και βάρος υλικών) που ανακυκλώνουν.

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Δήμους (66) της Αττικής και σε όλους τους πολίτες, σε καθημερινή βάση.

2. 60 Κινητά Πράσινα Σημεία/φορτηγά που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιούν προκαθορισμένα δρομολόγια και στάσεις, σε όλη την Αττική.

3. Οι πολίτες ενημερώνονται για τα δρομολόγια από το website www.thegreencity.gr και την εφαρμογή για κινητά.
Οι πολίτες εγγράφονται στο Πρόγραμμα (στα φορτηγά, στο website ή μέσω της εφαρμογής) και συλλέγουν πόντους βάσει του τύπου και του βάρους των υλικών που ανακυκλώνουν.

Mέσω του προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα όλες οι επιχειρήσεις τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και Πανελλαδικά, να προσφέρουν εκπτώσεις στους πολίτες που ανακυκλώνουν και είναι μέλη του ΤΗΕ GREEN CITY, ώστε να έχουν άμεσο όφελος, εξαργυρώνοντας τους πόντους που έχουν συλλέξει.