Στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η εταιρεία συμμετείχε στο έργο H2TRANS (Τ1ΕΔΚ-05294) το οποίο οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου Ελληνικού πρατηρίου ανεφοδιασμού μικρό-οχημάτων με υδρογόνο

WHAT WE DO;

We apply the best available techniques and European standards. Our job is to make waste management “simple” for every city.

Find Out More

GREEN POINTS

Green Points are organized facilities used for recycling and/or environmental education that are located inside or outside urban areas.

What we do

WASTE COLLECTION

Waste collection is a fundamental service in many European countries. In Greece it is considered as an innovative method. It includes the door to door waste collection service.

Find Out More

We use recycling to benefit the Municipality

Make the difference with your waste management

PRODUCTS
SERVICES
DOOR-TO-DOOR WASTE COLLECTION
DEVELOPMENT OF AN ONLINE INTERACTIVE MAP


eurocert_logo-150x150Southstar is fully certified with:
– Health and Safety Management System according to OHSAS 18001:2007
– Quality Management System according to ISO 9001: 2015
– Environmental Management System according to the standard ISO 14001:2015
Standard Quality Policy – Health & Safety – Environment – Road Safety – Social Responsibility