Υποστήριξη στην εύρεση χρηματοδοτήσεων

Το σύνολο των Δημοτικών Αρχών έχουν όραμα  και θέλουν να κάνουν δράσεις και έργα για τις πόλεις τους.

Τα οικονομικά των Δήμων τους όμως είναι πλέον πολύ περιορισμένα, συχνά μετά βίας μπορούν να καλύπτουν τις πάγιες και ανελαστικές ανάγκες του Δήμου, ενώ οι χρηματοδοτήσεις είναι διαρκώς πιο περιορισμένες και ολοένα πιο πολυδαίδαλη η αποτελεσματική διεκδίκηση τους.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων στελεχών της Citipost βοηθούμε τους συνεργάτες μας Δήμους στην αποτελεσματική διεκδίκηση κονδυλίων.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017