Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή οικιακών αποβλήτων
και την υλοποίηση προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης.

• Οικιακός κάδος χωρητικότητας 7- 10 λίτρων ιδανικός για την συλλογή και την προσωρινή
αποθήκευση οργανικών απορριμμάτων (υπολειμμάτων τροφών) εύκολα και χωρίς δυσάρεστες οσμές.

• Κομποστοποιητής κήπου χωρητικότητας 200 – 300 λίτρων με αποσπώμενο καπάκι για την εύκολη εναπόθεση οργανικών αποβλήτων
και με ειδικό άνοιγμα στο εμπρόσθιο τμήμα, για την συλλογή του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού, αλλά και για
την επίτευξη ικανοποιητικού αερισμού, την αποφυγή οσμών και την διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας.

    

• Βιοδιασπώμενες και κομποστοποιήσιμες σακούλες χωρητικότητας 10-30 λίτρων για την προσωρινή συλλογή
και αποθήκευση οργανικών αποβλήτων, κατάλληλες για κάδους οικιακού τύπου χωρητικότητας 5-10 λίτρων

• Μηχανικός οικιακός κομποστοποιητής χωρητικότητας 2 λίτρων για την παραγωγή κομπόστ – εδαφοβελτιωτικού μέσω της αποσύνθεσης των φαγητών, με σύστημα απόσμησης και σύστημα αυτόματου καθαρισμού. Η ανάδευση του υλικού, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διεργασίας και η ροή αέρα βοηθούν στην ταχύτερη δημιουργία του κομπόστ.