ΠΕΠ

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές προσκλήσεις που να αφορούν τα στερεά απόβλητα σε κάποιο από τα ΠΕΠ