ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ανοιχτή Πρόσκληση

Αυτή τη στιγμή πάρχει ανοιχτή  η πρόσκληση  με κωδικό 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ: 1465) και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

xrimatodotisisΠροβλέπει:

eperra