Ευρωπαϊκά πρόγράμματα 

Πέρα από τα πιο διαδεδομένες πηγές χρηματοδοτήσεις μπορεί ένας δήμος ν΄ αντλήσει κεφάλαια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ενδεικτικά και για τον τομέα του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των αποβλήτων αναφέρονται:

  • Προγράμματα LIFE:

Θεματικές κατηγορίες:

life2014-202Χαρακτηριστικά πρότασης: κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει από 1- 5 δικαιούχος, από τουλ. 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Προϋπολογισμός: 500.000 € – 1.500.000 €/πρόταση.

Πώς υποβάλω πρόταση: Σχετικές προσκλήσεις ανοίγουν σε περιοδικά χρονικά διαστήματα.

  • Horizon 2020:

Βασικός στόχος: η καινοτομία

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: έως 100%

h2020-webΘεματικές Κατηγορίες: Αφορά πλήθος θεματικών κατηγοριών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • ICT

Ποιος μπορεί να συμμετέχει: Ένας Δήμος μπορεί να αποτελέσει δυνητικό δικαιούχο προγράμματος Horizon 2020 και να συμμετέχει σε πρόταση, είτε ως επικεφαλής, είτε ως εταίρος.

Πώς υποβάλω πρόταση: Σχετικές προσκλήσεις ανοίγουν σε περιοδικά χρονικά διαστήματα

Χαρακτηριστικά πρότασης:  Στους περισσότερους τύπους  δράσεων απαιτείται η συμμετοχή τριών ανεξάρτητων μεταξύ τους οργανισμών από τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες