Σύστημα ποιοτικού ελέγχου καφέ κάδων

 
Ο καφέ κάδος είναι κάτι νέο για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών Δήμων. Η διαχείριση του συστήματος του καφέ κάδου και η αποκομιδή χρήζουν ιδιαίτερων απαιτήσεων λόγω της φύσεως των αποβλήτων (αποφάγια, στραγγίσματα κτλ).
Ο διαρκής ποιοτικός έλεγχος του συστήματος αποκομιδής του αποτελεί προαπαιτούμενο. Κάθε αστοχία μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία της πόλης και τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτές.
Εμείς μπορούμε να το σχεδιάσουμε και να το παρακολουθούμε διαρκώς. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας εγγυάται το αποτέλεσμα.