Έρευνες κοινής γνώμης

Έρευνα Ικανοποίησης Δημοτών από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το έργο γενικότερα της Δημοτικής Αρχής

  • αναγνωρισμένη από την ESOMAR
  • σε συνεργασία με την εταιρεία Alco, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά έρευνες ικανοποίησης της κοινής γνώμης αναφορικά με στοχευμένες πρωτοβουλίες – δράσεις της δημοτικής αρχής.