Βελτιστοποίηση χωροθέτησης κάδων

Eπανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση χωροθέτησης κάδων

Με τη χρήση σύγχρονου εξειδικευμένου λογισμικού και λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων, όπως πληθυσμιακή πυκνότητα, ύπαρξη τυχόν σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, οδικού δικτύου κ.α επανασχεδιάζουμε τις θέσεις του συνόλου των κάδων ενός δήμου.

Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιούμε τη χωροθέτηση τους με αντικειμενικά κριτήρια και τρόπο που να περιορίζει σημαντικά φαινόμενα όπως η υπερπλήρωση (ξεχείλισμα κάδων), η υπερ-διαθεσιμότητα κάδων, η διένεξη μεταξύ κατοίκων για τη χωροθέτησή τους κτλ.