Βελτιστοποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων

Eπανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων

Με τη χρήση σύγχρονου εξειδικευμένου λογισμικού και λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων, όπως χρόνο πλήρωσης κάδων, πληθυσμιακή πυκνότητα, ύπαρξη τυχόν σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, επιθυμητές ώρες αποκομιδής κ.α επανασχεδιάζουμε τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.

Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιούμε τον απαιτούμενο χρόνο για την αποκομιδή, το συνεπαγόμενο κόστος σε πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους), περιορίζουμε την όχληση και την αναστάτωση της πόλης, βελτιστοποιούμε το παραγόμενο αποτέλεσμα.