Υπηρεσίες Τηλεματικής

Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και hardware μπορούμε να οργανώσουμε αποτελεσματικά και αξιόπιστα υπηρεσίες τηλεματικής για το Δήμο σας.

Παρακολούθηση δημοτικού στόλου

Με τη χρήση συστημάτων γεωπληροφοριακών δεδομένων μπορείτε να έχετε σε πραγματικό χρόνο εικόνα που βρίσκεται το κάθε όχημα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση ενώ εξαλείφετε τις συνέπειες κρουσμάτων κλοπής.