Τεχνικά προγράμμάτα Δήμων

Απεικόνιση σε διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Απεικονίζουμε με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού σε χάρτες το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Πληροφορίες:

Μπορούν να φαίνονται τα έργα:

  • σε εξέλιξη
  • τα προβλεπόμενα στο μέλλον να γίνουν
  • όσα έχουν υλοποιηθεί

Παρεχόμενες πληροφορίες ανά έργο:

Μπορεί να παρουσιάζονται ανά έργο στοιχεία όπως:

  • αντικείμενο του έργου
  • ο χρονικός προγραμματισμός του
  • το πρόβλημα που θα επιλύσει η ολοκλήρωση του
  • ο προϋπολογισμός του κ.α

Αποτέλεσμα:

Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα ανά πάσα στιγμή για το έργο της δημοτικής αρχής, για το πότε θα γίνει ή σε τι στάδιο βρίσκεται κάποιο έργο ειδικού ενδιαφέροντος για αυτούς, το γιατί επιλέχθηκαν τα εν λόγω έργα και παράλληλα μπορούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για τον περιορισμό των συνεπειών που η υλοποίηση κάποιου έργου μπορεί να τους προκαλέσει.

Ο εν λόγω χάρτης ενημερώνεται σε περιοδική  βάση, είτε από εμάς, είτε από κάποιο στέλεχος του Δήμου που το έχουμε κατάλληλα εκπαιδεύσει για τη διαδικασία.