Οδοφωτισμός

Απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη των δικτύων κοινής ωφέλειας (πχ οδοφωτισμό)

Πολύ σημαντική πληροφορία για τους Δήμους και την οποία συνήθως δε διαθέτουν αποτελεί η απεικόνιση των δικτύων ΟΚΩ.

Αποτυπώσεις όπως το δίκτυού οδοφωτισμού ή ύδρευσης βοηθά το Δήμο την κρίσιμη στιγμή να έχει συγκεντρωμένη και εύκολα αξιοποιήσιμη την αναγκαία πληροφορία.

 Αποτέλεσμα:

  • Καλύτερος και ταχύτερος σχεδιασμός των έργων
  • Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, έλεγχος και οργάνωση των προγραμμάτων συντήρησης και της πρόληψης βλαβών. Ευκολόχρηστος πρόγραμματισμός συντήρησης