Απεικόνιση σε διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Απεικονίζουμε με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού σε χάρτες το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Πληροφορίες:

Παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης για έργα:

  • Που βρίσκονται σε εξέλιξη
  • Που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν
  • Που έχουν ήδη υλοποιηθεί

Παρεχόμενες πληροφορίες ανά έργο:

Μπορεί να παρουσιάζονται ανά έργο στοιχεία όπως:

  • αντικείμενο του έργου
  • ο χρονικός προγραμματισμός του
  • το πρόβλημα που θα επιλύσει η ολοκλήρωση του
  • ο προϋπολογισμός του κ.α

Αποτέλεσμα:

Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν πληροφόρηση ανα πάσα στιγμή για τα έργα που πραγματοποιεί η δημοτική αρχή, για το πότε θα ολοκληρωθούν, ή σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάποιο έργο ειδικού ενδιαφέροντος για αυτούς, και για το λόγο που επιλέχθηκαν τα εν λόγω έργα.

Ο εν λόγω χάρτης ενημερώνεται σε περιοδική βάση, είτε από την εταιρεία , είτε από κάποιο στέλεχος του Δήμου το οποίο έχει κατάλληλα εκπαιδεύτεί για τη διαδικασία.