Υπηρεσίες 

Σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ κτλ) στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ελεγχόμενη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση τους.

Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διεθνώς τεχνικές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δουλειά μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων «απλή υπόθεση» για κάθε πόλη

  • σεβόμενοι την αισθητική
  • προστατεύοντας με κάθε τρόπο τη δημόσια υγεία
  • με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό
  • αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης