Κάνε τη διαφορά με τα σκουπίδια σου - CITPOST.gr Recycle Reduce Reuse

Φροντίδα πρασίνου

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης των Δήμων – συνεργατών μας διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό (επιστημονικό – γεωπόνους και εργατοτεχνικό), ώστε να καλύψουμε κάθε πιθανή ανάγκη στη φροντίδα πρασίνου, πλατειών και κοινόχρηστών χώρων με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό.