Κάνε τη διαφορά με τα σκουπίδια σου - CITPOST.gr Recycle Reduce Reuse

Κάδοι

Υφιστάμενη κατάσταση – Υπέργειοι κάδοι

Προτεινόμενες λύσεις – Υπέργειους, Ημι-υπόγειους, Υπόγειους κάδοι

- Χωρητικότητα: 3 – 6 κυβικά μέτρα - Μικρότερη συχνότητα εκκένωσης - Ομοιομορφία σημείων συλλογής - Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα - Απουσία οσμών & στραγγισμάτων 100% αδιάβροχοι Εύκολη τοποθέτηση - Οι κάδοι παραμένουν σε σταθερό σημείο - Περισσότερος χώρος διαθέσιμες για άλλες χρήσεις - Για να ανοίξει ο κάδος υπάρχει τραβέρσα μόχλευσης - Δυνατότητα κλειδώματος, με αλουμινένιο αδιάβροχο καπάκι - Ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης χρήστη - Δυνατότητα ενημέρωσης για την πληρότητα του κάδου - Δυνατότητα χρήσης ως hotspot
– Χωρητικότητα: 3 – 6 κυβικά μέτρα
– Μικρότερη συχνότητα εκκένωσης
– Ομοιομορφία σημείων συλλογής
– Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα
– Απουσία οσμών & στραγγισμάτων
100% αδιάβροχοι
Εύκολη τοποθέτηση
– Οι κάδοι παραμένουν σε σταθερό σημείο
– Περισσότερος χώρος διαθέσιμες για άλλες χρήσεις
– Για να ανοίξει ο κάδος υπάρχει τραβέρσα μόχλευσης
– Δυνατότητα κλειδώματος, με αλουμινένιο αδιάβροχο καπάκι
– Ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης χρήστη
– Δυνατότητα ενημέρωσης για την πληρότητα του κάδου
– Δυνατότητα χρήσης ως hotspot