Πράσινο σημείο CITIPOST.gr

Πράσινα Σημεία 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς:  

  • Αναλαμβάνουμε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για σύγχρονα και καλαίσθητα πράσινα σημεία
  • Πλήρη διαχείριση και λειτουργία των πράσινων σημείων
  • Διαχείριση – Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και αξιοποίησή τους προς όφελος του Δήμου
  • Συντήρηση και φύλαξη χώρου
  • Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης πολιτών

green1

Τι είναι τα Πράσινα Σημεία:

Πρόκειται για οργανωμένους χώρους ανακύκλωσης ή και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στις γειτονιές αλλά και έξω από τον αστικό ιστό, προσφέροντας κίνητρα στους πολίτες για να ανακυκλώσουν «σωστά» και σε «όλη την αλυσίδα». Το μοντέλο των «Πράσινων Σημείων» εφαρμόζεται εδώ και έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πλέον, βάσει της νέας εθνικής νομοθεσίας για τα απορρίμματα, θα αρχίσει να υιοθετείται από τους δήμους και στην Ελλάδα.

Κατηγορίες Πράσινων Σημείων:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα «Πράσινα Σημεία» χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή τους και τα ανακυκλώσιμα υλικά:

  • Γωνίες Ανακύκλωσης: έως 50 τ.μ. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν: χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυάλινες συσκευασίες, tetrapack, ξύλινες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια – λίπη, ΑΗΗΕ (μικρού μεγέθους)
  • Μικρά Πράσινα Σημεία: έως 1000 τ.μ. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν: χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυάλινες συσκευασίες, tetrapack, ξύλινες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια – λίπη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες και σε μικρές ποσότητες μικροσυσκευές, απόβλητα ανακαινίσεων, βιοαποδομήσιμα.
  • Μεγάλα Πράσινα Σημεία: από 1000 τ.μ. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν: χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυάλινες συσκευασίες, tetrapack, ξύλινες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια – λίπη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες και σε μικρές ποσότητες μικροσυσκευές, απόβλητα ανακαινίσεων, βιοαποδομήσιμα, καθώς και ογκώδη.
  • Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην πηγή: από 500 τ.μ. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν: χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυάλινες συσκευασίες, tetrapack, ξύλινες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια – λίπη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες και σε μικρές ποσότητες μικροσυσκευές, απόβλητα ανακαινίσεων, βιοαποδομήσιμα, καθώς και ογκώδη. Εκτός από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν αίθουσα εκπαίδευσης και δραστηριότητες που προάγουν την ανακύκλωση.

Κινητά πράσινα σημεία:

Το Κινητό Πράσινο Σημείο είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα το οποίο επισκέπτεται σημεία της πόλης μας και συλλέγει υλικά προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
Μπορούμε να προμηθεύσουμε το Δήμο με κινητό πράσινο σημείο και κατόπιν συμφωνίας μπορούμε να το λειτουργούμε εμείς για λογαριασμό του. Aποτελεί ιδανική λύση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για σταθερό πράσινο σημείο.

Διαβάστε περισσότερα