Πλύση κάδων

Η τακτική και περιοδική πλύση όλων των κάδων όλων των ρευμάτων (χρωμάτων) είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η μη ύπαρξη οσμών, η τακτική πλύση για την εξάλειψη μικροβίων είναι πού σημαντική.

Εάν δεν διαθέτετε πλυντήριο μπορούμε να σας βοηθήσουμε.