Αποκομιδή Καφέ Κάδου

Η εφαρμογή του συστήματος του καφέ κάδου είναι κάτι νέο για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών δήμων. Η αποκομιδή του απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, προσοχή και αποτελεσματικότητα. Λόγω της φύσης των αποβλήτων (αποφάγια, στραγγίσματα, οσμές κτλ) χρειάζεται τακτική συλλογή, προσοχή και συνέπεια στη συλλογή. Επίσης χρειάζονται ανθρώπινοι πόροι που κατά κανόνα δεν υπάρχουν στους Δήμους.

Η Southstar είναι η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της αποκομιδής των οργανικών αποβλήτων μέσω υπηρεσιών συλλογής καφέ κάδου σε ειδικά σημεία ενδιαφέροντος και λαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, συμβάλλουμε στη/ν :

• Δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση των Δημοτών, μέσω λειτουργίας κατάλληλου λογισμικού

• Ανάπτυξη δικτύου/ χωροθέτηση καφέ κάδου 240 και 1.100 lt

• Αποκομιδή του καφέ κάδου