Αποκομιδή ανακυκλωσίμων

Υποστηρίζουμε τους Δήμους και στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων. Εάν οι ανθρώπινοι πόροι του Δήμου δεν επαρκούν, είμαστε στη διάθεση σας, είτε με δικό μας εξοπλισμό, είτε αξιοποιώντας το δικό σας να σας υποστηρίξουμε.