Συστήματα ποιότητας

Στη Southstar έχουμε αυξήμενη την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, για την περιβαλλοντική και την κοινωνική ευθύνη που φέρουμε. Για το λόγο αυτό έχουμε φροντίσει να πιστοποιήσουμε το σύνολο των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας. Είμαστε πιστοποιημένα στα ακόλουθα πρότυπα ποιότητας:

H Southstar είναι πλήρως πιστοποιημένη στις εφαρμογές:


eurocert_logo-150x150Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2008

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 14001:2015