Νησίδες Ανακύκλωσης

Πρόκειται για εγκατάσταση συστάδας μεταλλικών κάδων δηλαδή σύστημα αποθήκευσης απορριμμάτων (υπέργειοι, ημιυπόγειοι, υπόγειοι κάδοι) χωρητικότητας από 1,5-3,0 μ3. Περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης της πληρότητας μέσω τηλεειδοποίησης ενώ για την ανύψωση και εκκένωση των κάδων απαιτείται η χρήση ειδικού απορριμματοφόρου.