ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στη Λευκωσία η εταιρία μας έχει κατασκευάσει και λειτουργεί 8 διαφορετικά Πράσινα Σημεία στους Δήμους Στροβόλου, Αλάμπρας, Κοκκινοτριμιθίας, Μαλούντας, Περιστερώνα, Αστρομερίτη, Ληνού και Εργάτες.

Η CITIPOST ΙΚΕ έχει δεσμευτεί για τη σωστή διαχείριση των παραπάνω Πράσινων Σημείων με το να επιβλέπει την καθημερινή καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων για κάθε ένα από αυτά και για κάθε κατηγορία υλικών ξεχωριστά. Στη συνέχεια τα υλικά αφού συλλεχθούν στα εν λόγω Πράσινα Σημεία θα μεταφερθούν σταδιακά σε αδειοδοτημένες Μονάδες επεξεργασίας/διαχείρισης ή απόθεσης.

Τα υλικά που συλλέγονται χωριστά και εξετάζονται ως προς τη συνεισφορά τους στα έσοδα και έξοδα του εκάστοτε ΠΣ είναι:

1)     Αδρανή-Μπάζα 8)     Πλαστικές συσκευασίες 17)   Ξύλο 23)   Λαμπτήρες
9)     D.I.Y 9)     Πλαστικό 18)   Υφάσματα 24)   Υλικά καθαρισμού
10)   Πλακάκια-είδη υγιεινής 11)   Χαρτί/Χαρτόνια 19)   Παιχνίδια 25)   Χρώματα, μελάνες, κόλλες, ρητίνες
12)   Έπιπλα, στρώματα, χαλιά 13)   Γυαλί 20)   Ακτινογραφίες 26)   Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
14)   ΑΗΗΕ 14)   Σίδερο 21)   Θερμόμετρα 27)   Μηχανέλαια
15)   Κλαδέματα 15)   Μεταλλικά αντικείμενα 22)   Φάρμακα 28)   Μπαταρίες οχημάτων, Βιομηχανικής-Οικιακής χρήσης
16)   ΗΣΣ Οικιακές 16)   Άχρηστα για ταφή